poniedziałek, 14 kwietnia 2014

4. Pułk Pancerny Skorpion
Sherman III
4 Polish Armoured Regiment


Czołgi Sherman III z pierwszego Szwadronu polskiego 4. Pułku Pancernego "Skorpiony" w malowaniu z walk o masyw Monte Cassino.

Polish Sherman III tanks from 4 Polish Armoured Regiment A Squadron - Monte Cassino - May`44

wtorek, 6 sierpnia 2013

niedziela, 14 lipca 2013

Komandos Wilków z Mioaczem Gehenny
Wolfbane Commando with Gehenna Puker


Konwersja Komandosa Wilków Imperialu z Miotaczem Gehenny. Nie jestem pewien czy tego rodzaju wyposażenie jest dostępne dla Wilków. Figurka pokryta Purity Sealem padła ofiarą efektu szronienia.

Imperial Wolfbane Commando with Gehenna Puker. Not really sure if Gehenna Puker is available for Wolfbanes. Coating with GW Purity Seal resulted in the dreaded frosted effect.

niedziela, 16 czerwca 2013

Imperial Regulars Squad


Cały oddział piechoty Imperialu złożony i pomalowany. Dziękuję za miłe przyjęcie schematu malowania.

Whole Imperial Regulars Squad assembled and painted. Thank You for positive feedback on painting scheme.

poniedziałek, 10 czerwca 2013

Warzone – Piechota Imperialu
Imperial Regulars


W związku z planami firmy Prodos Games dotyczącymi wskrzeszenia systemu Warzone, postanowiłem odkurzyć wypraski z piechotą imperialu z zestawu podstawowego do tej gry i przeprowadzić próbne malowanie. Pozostaje mi teraz pomalować resztę oddziału i czekać na wydanie samej gry osadzonej w świecie Kronik Mutantów. Uniwersum jest bardzo bogate i można się tylko cieszyć z jego powrotu na bitewne stoły. Z informacji podawanych przez wydawcę wynika, iż można liczyć również na wspaniałe grafiki, między innymi Paula Bonnera.
Póki co zasady, które są w trakcie tworzenia można pobrać pod następującym linkiem http://warzonegame.com/info/rules.html

Therefore Prodos Games plans to revive the Warzone game system, I`ve decided to dust off the the Imperial Regulars Infantry from the starter set and carry out the test painting. The rest of the squad to follow, and we should now wait for the release of the game, set in a world of Mutant Chronicles. The universe is very complex, and one can only rejoice in its return to the battletables. With the information provided by the publisher we can count on stunning graphics including those by Paul Bonner.
The rules that are in the process of creating can be downloaded at the following link http://warzonegame.com/info/rules.html

wtorek, 4 czerwca 2013

P-40 Warhawk / Kittyhawk – out of the box


Nie jestem entuzjastą używania lotnictwa w Flames of War, ufając bardziej w siłę jednostek, które pozostają na stole. Postawiwszy sobie jednak za cel skompletowanie wszystkich dostępnych dla II Korpusu jednostek, nie mogłem pominąć wsparcia lotniczego w postaci samolotu Curtiss P-40 Warhawk, któremu Royal Air Force nadało nazwę Kittyhawk. Planując zakup nie znalazłem nigdzie w sieci poglądowego zdjęcia zawartości zestawu firmy Battlefront.
Pudełko zawiera żywiczny model, podstawkę pod samolot, metalowe części w postaci dwóch bomb i kołpaka śmigła, dwa magnesy neodymowe Rare Earth, kostkę „samolotową” i kalkomanie.

Malowanie zostało przeze mnie niestety odłożone do czasu, gdy zdobędę brytyjskie kalkomanie odpowiednie dla szwadronów wspierających 8. armię, zestaw bowiem zawiera jedynie oznaczenia United States Air Force, za to wystarczające dla trzech samolotów, co jest pozostałością po czasach, gdy Battlefront sprzedawał samoloty „na klucze” po trzy w zestawie.


I'm not a huge fan of the use of air support in Flames of War, trusting more in the power of platoons that remain on the table. However, having set a goal of compiling all units available for the Polish II Corp, I could not omit aircraft Curtiss P-40 Warhawk aircraft, which was nicknamed Kittyhawk in the Royal Air Force. As I was planning the purchase, I was not able to find any pictorial of Battlefront box content.

The box contains a resin model of a plane, airplane stand, the metal parts namely two bombs and a spinner, two Rare Earth, one aircraft dice and decal sheet. Painting has unfortunately been postponed until I will obtain decals suitable for british planes supporting the 8th army, as the set contains only decals for the United States Air Force, however sufficient in number for three aircraft, which is a remnant of the days when Battlefront had been selling them in “flights” - three in a set.

piątek, 17 maja 2013

Figurki – bo o to w tym hobby chodzi.
Miniatures - because the hobby is all about them.

Mój najnowszy projekt (choć to nie moja pierwsza armia do FoW) to kompania piechoty z 3. Karpackiej Dywizji II Korpusu Polskiego w czasie czwartej bitwy o Monte Cassino.
Zajmując się tą tematyką nie można przejść obojętnie obok faktu, iż briefing Polish Forces in Italy daje jedyną i niepowtarzalną okazję wprowadzenia do swojej kompanii niedźwiedzia – Misia Wojtka.
Briefing i zasady Misia znajdziecie tutaj: http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=201
NIedźwiadek był „żołnierzem” 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim i bohaterem książki Wojtek spod Monte Cassino: opowieść o niezwykłym niedźwiedziu autorstwa Wiesława Antoniego Lasockiego
Miś Wojtek "Wojtek the Bear (PS001)" był figurką limitowaną, która dodawana była do podręcznika do systemu Flames of War - Cassino. Zdobycie figurki okupione było wielomiesięcznym bezskutecznym polowaniem na aukcjach internetowych. W końcu z pomocą przyszła rodzina z ameryki, której w tym miejscu należą się podziękowania.

My latest project (though it's not my first army to Fow) is an infantry company from the 3rd Carpathian Division of Polish II Corps during the fourth battle of Monte Cassino.
Dealing with these topic, You can not ignore the fact that the briefing Polish Forces in Italy gives You a unique and unrepeatable opportunity to support your company with a bear – Wojtek the Soldier Bear.
Briefing and rules for fielding Wojtek you will find here: http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=201
Wojtek the Bear (PS001)was a "soldier" of 22 Procurement Company of Artillery in the 2nd Polish Corps, and the character of the book of Monte Cassino Wojtek: the story of an unusual bear by Wieslaw Anthony Lasocki
Wojtek was a limited edition miniature, which was added to the Flames of War – Cassino book. Getting this miniature was paid with months of an unsuccessful hunt for online auctions. Finally, with help came family from the United States, which at this point I`d like to thank.